Senteret sitt bannerbilde

Sjøgata Legesenter - Tromsø

Vi har nå tatt i bruk Helsenorge.no sine tjenester.  Du kan selv kan bestille legetimer, resepter og kommunisere med legesenteret.  

Bruk de blå boksene eller trykk på lenken under og logg inn med bankID.

www.helsenorge.no

 

Besøksadresse: Stortorget 2, 5 etasje

Postadresse: Sjøgata 39, 9008 TROMSØ

Til informasjon: Torsdag 6 desember holder vi stengt fra kl 12:30 pga møte.  Ved akutt henvendelser ring vår akutt telefon: 951 75 416

Det er tidvis stor pågang på telefonen og vi anbefaler derfor at du henvender deg til oss via Helsenorge.no, dersom du har mulighet til det.  Vi takker for tålmodigheten.

 

* Akutt timer samme dag tildeles over telefon, mellom kl 0830-0900, etter vurdering av hastegrad.

* Prøvesvar gis kun ut av legen.

 

* Ved behov for akutt medisinsk nødhjelp, ring 113.

 

* Hver siste torsdag i måneden stenger kontoret klokken 12:30 grunnet møte.Aktuelt

BILNØKKEL FUNNET

21. november 2018

Om noen av våre pasienter har mistet en bilnøkkel, ta kontakt med oss. Fås tilbake mot beskrivelse.

Christian Myrflott er i permisjon t.o.m. 17.12.18.

21. november 2018

Christian Myrflott er i permisjon til og med 17.12.18. Vi har vikarlege Eigil Thorsen her i hans plass, derfor vises ikke Christian Myrflotts timebok på Helsenorge. Ved timebestilling på Helsenorge, velg andre henvendelser til legekontoret og skriv inn ønske om time eller ring oss på telefon.

Telefon timer

28. september 2018

Legene ved senteret har fra dags dato, ikke lengere telefon treffetid. Det er ønskelig at du bestiller time for samtale med legen din.  

For kontakt med legesenteret/legen din, kan du bruke Helsenorge.no.

Influensavaksine 2018/2019

18. september 2018

13/11-18  -Vi er nå fri for influensavaksine.  Du kan bestille resept via fastlegen, og få vaksinen satt på laboratoriet her.

Laboratoriets åpningstider: 09.00 - 11.00 og 13.00 - 14.00

 

Husk å meld deg i resepsjonen når du kommer.

E-KONSULTASJON

8. juni 2018

Vi ved Sjøgata legesenter har, som flere av dere vet, oppretter mulighet for timebestilling via helsenorge.no. Du kan nå se ledige timer hos din fastlege og bestille time når det passer deg. Dersom du anser det som for lenge til neste ledige ordinære legetime må du ringe legekontoret og bestille akuttime. Mellom 0830-0900 besvares kun henvendelser angående akuttimer.

I tillegg vil du også kunne bestille e-konsultasjon. Disse besvares normalt innen fem dager. Dette er et alternativ til ordinær legetime dersom det dreier seg om en tilstand som på forhånd er kjent. For at tjenesten skal kunne fungere best mulig er det kun åpnet for spørsmål om en tilstand per gang. Se under for ytterligere veiledning.  

 • E-dialog

o   Ved E-konsultasjon vil du bli belastet som ved en vanlig konsultasjon. E-konsultasjon åpner muligheten for oppfølgende spørsmål

o   Ting som er aktuelle for e-konsultasjon

 • Kjent problemstilling fra tidligere konsultasjoner og behov for oppfølging.
 • Kroniske helseplager med periodevise forverringer hvor du er i et fast behandlingsopplegg.
 • Spørsmål rundt effekt eller bivirkninger av medikamenter?
 • Råd om videre behandling dersom plagene ikke har endret seg.
 • Råd/tips rundt angst/depresjonplager.
 • Forespørsel om attester/legeerklæringer som ikke krever ny undersøkelse (det kan da bli tillegg for selve erklæringen).
 • Blodprøvesvar dersom du ønsker dette til tross for normale svar.
 • Du kan også avtale med legen din om det er aktuelt med e-konsultasjon ved unormale prøvesvar og dermed behov for råd angående videre behandling.

o   Ting som ikke kan tas per e-konsultasjon:

 • Sykemelding. Dette krever oppmøte og kan ikke gis per telefon eller e-dialog.
 • Nye eller endrete plager samt forverringer tilkommet etter legeundersøkelse krever ordinær konsultasjon da det kan kreve ny undersøkelse.
 • Ønske om avhengighetsskapende medikamenter. Dette skal inn på time og vurderes nøye.
 • Sammensatte problemstillinger egner seg dårlig til e-konsultasjon da dette ofte ikke gir et entydig svar og plagene kan ha flere årsaker.
 • Problemstillinger som tidligere er forsøkt løst ved e-konsultasjon uten å lykkes.
 • E-kontakt:

o   Bestilling av pasientreiser.

o   Korte spørsmål som f.eks. «er legen på ferie?».

o   Praktiske spørsmål om forberedelse til legetimer og undersøkelser.

o   Dersom medisinsk spørsmål blir sendt som e-kontakt kan dette omgjøres til e-konsultasjon og du vil bli belastet egenandel for dette.

 

NY RUTINE FOR BESTILLING AV LEGETIME, RESEPTER OG ANDRE HENVENDELSER VIA INTERNETT.

19. april 2018

Vi har nå tatt i bruk Helsenorge.no sine tjenester, hvor du kan bestille legetimer, resepter og kommunisere med legesenteret. Dette for å redusere ventetiden på telefonen.

Hver enkelt lege vil legge ut noen ledige timer til å begynne med, om disse ikke skulle passe kan dere sende oss en henvendelse vedrørende timebestilling.

Vi ønsker at flest mulig tar i bruk denne tjenesten da dette vil bli vår fremtidige løsning.

Inntil videre vil vi fortsatt ta imot time -og reseptbestilling via  helserespons. 

Trykk på lenken under og logg inn med min ID.

helsenorge.no

Endring av rutiner ved laboratoriet

4. desember 2017

Vi endrer på rutiner for blodprøvetaking/konrollprøver. 

Vi vil nå be om at det bestilles time i forkant for slike henvendelser.

Injeksjoner, suturfjerning og sårstell kan komme utenom time, i laboratoriets åpningstid.

 

 

Nye lokaler

25. april 2017

1. mai 2017 overtar vi lokaler i nabobygget, Stortorget 2, 5. etasje. Inngang fra siden som vender mot Kystens hus. 

Ekspedisjon og laboratorium vil være adskilt i de nye lokalene. I forbindelse med dette ønsker vi å forbedre våre rutiner, spesielt med tanke på merking av prøver som leveres og overholdelse av laboratoriets åpningstid (se lenke merket "Laboratoriet" øverst på siden). Vi vil kun akseptere urinprøver som er tatt på sterile urinprøveglass (fås kjøpt på apoteket) merket med fødselsdato og etternavn. Urinprøver for mistanke om urinveisinfeksjon skal være under 2 timer gamle, eller oppbevart i kjøleskap.

Hasteforespørsel

31. mars 2017

Det koster totalt 129,- dersom du ønsker at din resept skal skrives samme dag. Det samme gjelder for sykemelding og rekvisisjoner; forutsatt at dette er avtalt med legen i forkant. 

Faktura sendes pr. post. 

Legeattest for elevfravær

30. mars 2017

Ved behov for legeattest for fravær på videregående skole, bes pasienter om å ringe inn samme dag som legeattesten skal skrives fra. Pasienter vil da få tildelt en kort time hos legen i løpet av nærmeste framtid. Vi ønsker ikke at akuttimer skal brukes til dette, da disse timene er forbeholdt pasienter med akutt behov for hjelp.